מדד אלטמן

מדד אלטמן

מדד אלטמן. Altman Z – Score

מודל Z – Score זאת נוסחה מתמטית, המודדת ומחשבת רמת סיכון לפשיטת רגל של הפירמה בנפרד. את הנוסחה פיתח והציג לראשונה כלכלן אמריקאי אדוארד אלטמן בשנת 1968.

משמעות הכלכלית של המודל מורכבת ממספר אינדיקטורים המאפיינים את הפוטנציאל הכלכלי של הפירמה ואת התוצאות הפיננסיות של החברה בתקופה האחרונה. במהלך פיתוח המודל, ניתח אלטמן את המצב הכלכלי של 66 חברות, מחצית פשטו רגל, והחצי השני המשיכו לעבוד בהצלחה.

בימינו ניתן למצוא בספרות הכלכלית 4 מודלים עיקריים של אלטמן. בכתבה זו נעבור ונתייחס ל 2 מודלים המשמעותיים.

מודל מס 1

 מודל 5 הפרמטרים: מודל לחישוב חברות שנסחרות בשוק הפתוח (חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה). המודל הפופולרי ביותר שפורסם על ידי הפרופסור בשנת 1968.

להלן נוסחה לחישוב

= Z
X5 + (0.6*X4) + (3.3*X3) + (1.4*X2) + (1.2*X1)

5 הפרמטרים

X1 = הון חוזר / כלל הנכסים (Working Capital / Total Assets). יחס המודד את הנזילות הפיננסית של החברה, היכולת לפרוע חובות החברה במהירות ובטווח קצר. היחס מעריך את סכום הנכסים הנזילים נטו של החברה ביחס לסך הנכסים.

X2 = יתרת הרווח (רווח בלתי מחולק) / סך הנכסים (Retained Earnings / Total Assets). היחס משקף את רמת המינוף הפיננסי של החברה. סעיף יתרת הרווח שלא יועדה הוא נתון המצטבר לאורך שנות הפעילות של החברה שאנו מצפים כי לחברה ותיקה תהיה יתרת רווח שלא יועדה כמו אצל חברה צעירה.

X3 = רווח לפני הוצאות ריבית ומס/סך הנכסים (EBIT / Total Assets). היחס משקף את היעילות של הפעילות התפעולית של החברה. נתון ה-EBIT מציג יכולת החברה לייצר הכנסות, ללא תלות בהוצאות מסים וריבית.

X4 = שווי שוק/סך התחייבויות (Total Equity / Total Liabilities). הון עצמי נמדד לפי מחיר של כל המניות החברה הן מניות רגילות והן מניות בכורה. בעוד שההתחייבויות כוללות התחייבויות שופטפות והתחייבויות לא שוטפות. המדד מציג כמה
נכסי החברה יכולים לרדת בערך (נמדד לפי שווי שוק של הון עצמי בתוספת חוב) לפני שסך כל ההתחייבויות יעלו על סך כל הנכסים והחברה תהפוך לחדלת פירעון.

לדוגמה, חברה עם שווי שוק של 1,000 דולר וחוב של 500 דולר מסוגלת לחוות ירידה של שני שלישים בסך כל הנכסים, לפני החברה תכנס לקשיים פיננסיים. עם זאת, אותה חברה עם הון עצמי של 250 דולר תהיה חדלת פירעון אם נכסים ירידו בשליש בהערך.

X5 = מחזוריות/סך הנכסים (Revenue / Total Assets). היקף המכירות לסך כל שווי הנכסים מאפיין את הרווחיות של נכסי החברה וכיצד החברה מייצרת הכנסות ביחס לנכסים שלה.

כתוצאה מהחישוב מדד ה – Z עבור חברה מסוימת, מתחלק בצורה הבאה

  • אם Z < 1.89 – ההסתברות לפשיטת רגל היא בין 80 ל -100% תוך שנתיים. החברה מסוכנת.
  • אם Z = 1.89 -2.99  ההסתברות הממוצעת להתמוטטות החברה מ -35% ל -50%. החברה נמצאת באזור "אפור" ולא ניתן לדעת האם חברה תפשוט רגל או לא. תלוי בפעילות הפיננסית של החברה.
  • אם Z > 2.99 – המצב של החברה יציב, הסיכון של חדלות פירעון בשנתיים הקרובות קטן מאוד. החברה נמצאת באזור "בטוח" וסיכוי לפשיטת רגל מאוד נמוך.

*דיוק התחזית במודל זה במהלך שנה אחת הוא 95%, לשנתיים – 83%. מומלץ להשתמש במודל זה לחישוב רק עבור חברות גדולות שהנפיקו את מניותיהן בשוק הפתוח (בורסה).

המודל מס' 2 של שבעת הפרמטרים: ולא 5, פותח על ידי אדוארד אלטמן ב -1977 ומאפשר לחזות פשיטת רגל לאורך תקופה של 5 שנים עם דיוק של 70%. עם זאת, למרבה הצער, בשל המורכבות של החישובים, לא ניתן לקבל את המודל, אלא רק בתשלום.

RECEIVE UPDATES

נבחרים מהבלוג

פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו"חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו"חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

כעת נפרט על החלקים אשר מרכיבים את הדו"חות הכספיים של החברות הישראליות: חלק א' – תיאור עסקי התאגיד: הפרק הראשון בדו"ח מסביר על עסקי החברה, תחומי פעילות, מוצרים ושירותים, הרכב ההכנסות, לקוחות, שיווק והפצה, הון אנושי, רכוש קבוע, הליכים משפטיים, מטרות ויעדים, האסטרטגיה העסקית, מידע כלכלי לגבי אזורים גאוגרפיים, מחקר ופיתוח, חומרי גלם, ספקים וכד'. […]
המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

People always want a formula – but it does not work that way. You have to estimate total cash generated from now to eternity, and discount it back to today. Yardsticks such as P/E are not enough by themselves – Warren Buffett. 1.1 מבוא: מודל היוון תזרים מזומנים (Discount Cash Flow) הוא מודל אוניברסלי לחישוב […]
הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

שלום. אני מזמין אתכם/ן למסע מרתק לתוך עולם של הוצאות הוניות (השקעות), על מנת ללמוד סוגים שונים של הוצאות שנדרשות להמשך פעילות של החברה. נלמד איך לחשב, ומתי להשתמש בהוצאות הללו כדי לבצע הערכת שווי חברה מדויקת יותר. בסקירה זו, נלמד סוגים שונים של הוצאות הוניות, והן: הוצאות ההון – Capital Expenditures הוצאות ההון שמטרתן […]
7 טעויות של באפט שניתן ללמוד מהן

7 טעויות של באפט שניתן ללמוד מהן

וורן באפט המשקיע האגדי אחד האנשים העשירים בעולם. צבר את הונו באמצעות השקעות בניירות ערך. בהתבסס על ניתוח פונדמנטלי מעמיק של החברה ועד כמה פעילות העסקית איכותית ויעילה. באפט רכש מניות של חברות עם מעמד פיננסי חזק ועם עוצמה תחרותית בשוק. במילים אחרות, וורן אהב חברות שאין להם תחליף. חברות מובילות בתעשייה. חברות עם פטנט שידוע […]
עקרונות בסיסיים של וורן באפט בניתוח מניות

עקרונות בסיסיים של וורן באפט בניתוח מניות

להבין שאותה חברה מובילה בתעשייה ולחברה יש יתרון תחרותי לטווח ארוך מאוד לא פשוט. אך חברות כאלה קיימות, ולא כולן מסוגלות לעמוד ביתרון תחרותי למשך שנים רבות. נראה מספר גורמים ליתרון תחרותי בשוק: ייצור מוצרים מיוחדים שרק החברה מסוגלת לייצר אותם. מתן שירותים מיוחדים שחברה מציעה. מוצרים ושירותים זולים שאמינים בשוק. על מה שם לב […]
20 כללי ההשקעה של פיטר לינץ'

20 כללי ההשקעה של פיטר לינץ'

פיטר לינץ' המשקיע האגדי וכלכלן מקצועי התמחה בהשקעות ערך וגם בהשקעה במניות צמיחה. העיקרון של פיטר לינץ' בגישתו היה "תשקיעו במה שאתם מבינים". כוונה היא, אם משקיע מבין ובקיא בפעילות עסקית ואופן פעילות החברה. את ההון הגדול שפיטר לינץ' צבר היה במניות עם שווי שוק נמוך או בינוני, בעיקר. המשקיע האגדי זכה לסטטוס עולמי כמורה. לימד כלכלה, פיננסים […]
GET THE LATEST NEWS
כלי נגישות

Powered by - Wemake