מניות רגילות מול מניות בכורה

מניות רגילות מול מניות בכורה

מניות רגילות – אחד מסוגי ניירות ערך הנותנים זכות להיות חלק מהחברה המנפיקה. מניות אלה מונפקות על ידי חברות המנפיקות, וככלל, זמינות בבורסה באופן חופשי. למחזיקי מניות רגילות יש זכות לקבל הכנסות (דיבידנדים) ומספר זכויות יתר נוספות. התשלומים לבעלי המניות נעשים מהרווח הנקי של החברה, מהכנסות שנותרו לאחר תשלומי חובה, הוצאות תפעוליות, תשלומי מס, חובות אשראי וכן הלאה.

סוג זה של המניות הוא הנפוץ ביותר ונשאר בחירה פופולרית עבור משקיעים וסוחרים המעוניינים לקנות ולמכור. הבורסות מציעות את ההזדמנות למשקיעים ישירות לקנות ולמכור מניות רגילות, או לסחור בהן בזכות השירות של המתווכים (הברוקרים). סוג זה של המניות מתנגד למניות בכורה, המעניקות לבעלי המניות מספר זכויות והזדמנויות נוספות. כפי ששמם מרמז, הם מספקים את בעליהם במספר יתרונות, לעומת מניות רגילות שלא נותנים.

מחזורי המסחר במניות רגילות בבורסות לניירות ערך ברחבי העולם הם בדרך כלל גבוה מאוד. מחירן יכול להשתנות תחת ההשפעה של גורמים שונים, וגם להיות תנודתי מאוד בזמן שחברות משלמות דיבידנדים ויוצרים מוצרים חדשים. לכן, המסחר במניות כרוך ברמה רצינית של ההכשרה המקצועית, המאפשרת למשקיע לזהות את הרגע הנכון לעסקה, אשר בסופו של דבר תגרום למשקיע לרשום תשואה גבוהה מהצמיחה של מחירי המניות בשוק.

מספר תכונות למניות רגילות

 • הקונים של מניות רגילות הם הבעלים של הארגון המנפיק. הם מקבלים את הזכות להצביע, אבל הם בסיכון גבוה יותר.
 • אם חברה פשטה רגל או חוסלה, בעלי המניות רגילים יקבלו כסף בעדיפות האחרונה. קדם כל, חברה שפשטה רגל משלמת לבעלי אגורות חוב ולבעלי מניות בכורה (בתנאים מסוימים).
 • המחזיק במניות רגילות יקבל דיבידנדים רק לאחר שהחברה תודיע על תשלומם.
 • מחזיקי המניות הרגילות יכולים לצפות לקבלת דיבידנדים רק לאחר שכל הכספים עבור ניירות ערך של חברות ישולמו.
 • אורך חיים של נייר ערך רגיל מסתיים בחיסול המנפיק (ייתכן מרצון החברה או מאולץ).

בעת הקמתה של החברה, הנפקה של מניות רגילות נמכרת בכמות מוגבלת, מה שמאפשר למשוך הון לעסק. חברות אלו שכבר קיימות, אך מתכננות פיתוח נוסף, יכולות למכור מניות רגילות יותר או סוגים אחרים של ניירות ערך – אג”ח או מניות בכורה (לדוגמה, מטרות של הנהלה מושגות בדרך כלל באמצעות הנפקה נוספת).

לחברה המנפיקה יש זכות להסדיר באופן עצמאי את היקף הנפקת ניירות הערך ולתת עדיפות לסוג הנכס המונפק. לכן, למניות רגילות ישנם מספר סוגים עיקריים:

Class A – ניירות ערך המונפקים במיוחד עבור מייסדי החברה. הייחודיות שלהם נותנת למחזיקים זכויות מסוימות. לדוגמה, סכום גבוה יותר של תשלומי דיבידנד.

Class B – אלה ניירות ערך שנמכרים למשקיעים אחרים. לפי המאפיינים שלהם אין הבדלים מיוחדים.

Tracking Stock – מניה רגילה אשר עוקבת אחר ביצוע יחידה מסוימת ללא תביעת על נכסי היחידה או חברת האם. המניות אלה הנפיקה לראשונה חברת ג’נרל מוטורס בשנת 1984. היתרון במניות אלה מאפשרות לשמור על זכויות מס מסוימות, וגם לעקוב אחר ביצועים בפעילות של חברה בת מסוימת.

מגבלות של מניות רגילות

כל חברה יכולה להכתיב את הכללים וזכויות מסוימות. במקרה של מניות רגילות, ישנם מספר מגבלות:

 • מניות שאינן נותנות זכות בהצבעה – אלה ניירות ערך שאינם נותנים למחזיקים את הזכות להצביע באסיפת בעלי המניות.
 • מניות המציעות זכויות הצבעה, אך עם מגבלות מסוימות (מניות מסוג A – ו B, המוצגות לעיל).
 • מניות בעלות זכויות הצבעה מוגבלות. במקרה זה, המחזיק בנייר הערך יקבל זכויות אלה רק אם קיים מספר מסוים של מניות (לדוגמה, 1000).

מניות בכורה

אחד מסוגי מניות של החברה המשותפת, שבעליה נהנים מזכויות מסוימות, כגון תשלום דיבידנדים קבועים ופיצוי שווי המניות בפירוק החברה המשותפת. אולם בתמורה למתן זכויות נוספות, בעלי המניות של מניות בכורה אינם בעלי זכויות הצבעה בעת קבלת החלטות קולקטיביות בחברה המשותפת. מניות בכורה הינם מכשיר פיננסי היברידי המשלב בו זמנית את המאפיינים של מניות רגילות ואיגרות חוב. מבחינת החשבונאות הפיננסית מניות בכורה מתייחסות להון עצמי, כמו מניות רגילות, ולא לחובות, כמו איגרות חוב.

סוגי מניות בכורה

 • מניית שליטה.
 • מניה בת פדיון.
 • מניה רגילה מבוקרת.
 • מניית יסוד.
 • מניית הצבעה.

המנפיקים יכולים לקבוע בעצמם אילו זכויות או הטבות ימסרו לבעלי מניות בכורה, אלא אם הדבר מנוגד לחוקי תחום שיפוט מסוים. יחד עם זאת, לגבי מכשיר פיננסי זה, נציין מספר מאפיינים:

 1. הזכות מועדפת לקבלת דיבידנדים: בחלוקת רווח הנקי, בעלי מניות בכורה מקבלים את העדיפות הראשונה לקבלת דיבידנדים. זה לא אומר ערבות מלאה הקשורה בתשלום לבעלי מניות בכורה, אבל מחייב את החברה קודם כל למלא חובות לבעליהם, ולאחר מכן לבעלי המניות הרגילות.
 2. סכום קבוע של דיבידנדים: ככלל, גודל הדיבידנדים על מניות בכורה נקבע בסכום קבוע של כסף או כאחוז מהערך הנקוב, ומעניק לבעלי מניות בכורה תשלום קבוע מיד אחרי תשלום ריבית על אגרות חוב והלוואות, בלי להתייחס לשינוי בהון עצמי של החברה.
 3. אפשרות המרה למניות רגילות: תנאי ההנפקה עשויים לכלול סעיף המסמיך את המחזיק במניות בכורה להמרה למניות רגילות. במקרה זה, בתנאים מסוימים נקבע יחס המרה קבוע. לדוגמא, מניית בכורה אחת ניתן להמיר ל 4 מניות רגילות. אפשרות זו יכולה להתממש רק ביוזמת המחזיק, אלא אם כן נקבע אחרת.
 4. דיבידנדים מצטברים: במקרים מסוימים, דיבידנדים על מניות בכורה עשויות להיות מצטברות. יש מצבים שחברה שילמה לבעלי מניות בכורה רק חלק מדיבידנדים. במצב זה סכום דיבידנדים הנותרים עוברים למועד תשלום הבא, ומתחברים עם הסכום הקבוע שחברה מחויבת לשלם כל תקופה. הצטברות זו מתרחשת כאשר חברה רשמה רווח נקי נמוך, ויש ירידה ברווחיות של החברה.
 5. זכות הנותנת לקבל חלק מנכסי החברה במקרה של פירוק: במקרה של החלטה על פירוק נכסי החברה, זכויות בעלי המניות הבכורה גבוהות מהאינטרסים של מחזיקי מניות רגילות, אך מתחת למחזיקי אגרות החוב. במילים אחרות, התמורה ממכירת נכסי החברה, קודם כל, משמשים לפירעון החובות. מתוך הסכום הנותר, מתבצע תשלום לבעלי מניות בכורה. הסכום הנותר לאחר ביצוע תשלומים המועדפים מופץ בין מחזיקי מניות רגילות. משקיעים מאוד מעריכים את הזכות הזו מול בעלי מניות רגילות שלא ניתנת זכות כזו.
 6. ללא זכות הצבעה: בדר”כ, כל הזכויות של בעלי מניות בכורה נשללות מזכות ההצבעה. עם זאת, בעת הנפקת ובתנאים ספציפיים, נקבע רשימה של אירועי חירום בהם הם מקבלים זכות מיוחדת להצביע. לדוגמא, הנפקה נוספת של מניות, רכישה או השתלטות על חברה, השתלטות עוינת, פירוק וכד’.
 7. אפשרות לרכישה חוזרת: במקרים מסוימים, החברה רשאית להחליט לרכוש מניות בכורה בחזרה. במקרה זה, הרכישה תבוצע במחיר נומינלי, אלא אם כן נקבע אחרת בתנאי ההנפקה.

מניית בכורה נייר ערך מאוד פופולרי. ליתר דיוק – אחד מסוגי המניות. ההבדל העיקרי שלה הוא הענקת זכות מיוחדת לבעלים לנהל את עבודתה של החברה המשותפת על ידי השתתפות בישיבות בעלי המניות. מצב כאשר משקיע מסרב בזכות ההשתתפות, הוא מקבל מספר זכויות יתר. ברמת הרשות המחוקקת נקבע כי לבעלי המניות “המיוחדות” יש את האפשרות להשתתף בהצבעה על מספר נושאים מרכזיים – כולל ארגון מחדש או פירוק של החברה.

מכירה של מניות החברה היא אחת הדרכים העיקריות למשוך את ההון הדרוש. לגייס הון הנדרש על מנת לפתח פרויקט גדול בבנק כמעט בלתי אפשרי. יחד עם מניות רגילות, ניירות ערך בכורה מהווים את סך ההון העצמי של החברה. לעומת אג”ח תשלום דיבידנד על מניות בכורה אשר יובילו את החברה לפשיטת רגל לא מחייב. אחד הסיבות למה חברה מנפיקה מניות בכורה ביחד עם מניות רגילות.

ההנפקה של מניות בכורה ממוקמות בשוק באמצעות הנפקה ראשונה לציבור IPO או באמצעות מתווכים פיננסיים, כגון קרנות השקעה, ברוקרים, בנקים להשקעה וכד’. במקביל, ההכנסות מן ההנפקה משמשים כדי ליצור את ההון העצמי של החברה. מכירה נוספת מתבצעת כבר בשוק המשני, אשר בתורו מחולק לשוק (בורסה) ולשוק OTC (מחוץ לבורסה). עסקאות בשוק OTC מתבצעות בדרך כלל באמצעות מתווכים פיננסיים מקצועיים, למשל, חברות ברוקרים.

RECEIVE UPDATES

נבחרים מהבלוג

המדריך לאתר פינביז (Finviz) – 78 מושגים שחובה להכיר לכל משקיע

המדריך לאתר פינביז (Finviz) – 78 מושגים שחובה להכיר לכל משקיע

אתר פינביז הוא אחד מהאתרים הנפוצים ביותר לשימוש אצל משקיעים, סוחרים ועקבים אחר ניירות ערך שונים. האתר מכיל הרבה מאוד מידע חיוני למשתמש אשר נותן לו מבט כלכלי וכללי על ניירות ערך שונים כגון מניות וניתן לשים לב שהאתר מתמקד בעיקר במניות אמריקאית או מניות שרשומות בבורסות אמריקאיות. השאלות בעיקר עולות כאשר משתמש האתר מקליד […]
פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

כעת נפרט על החלקים אשר מרכיבים את הדו”חות הכספיים של החברות הישראליות: חלק א’ – תיאור עסקי התאגיד: הפרק הראשון בדו”ח מסביר על עסקי החברה, תחומי פעילות, מוצרים ושירותים, הרכב ההכנסות, לקוחות, שיווק והפצה, הון אנושי, רכוש קבוע, הליכים משפטיים, מטרות ויעדים, האסטרטגיה העסקית, מידע כלכלי לגבי אזורים גאוגרפיים, מחקר ופיתוח, חומרי גלם, ספקים וכד’. […]
המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

People always want a formula – but it does not work that way. You have to estimate total cash generated from now to eternity, and discount it back to today. Yardsticks such as P/E are not enough by themselves – Warren Buffett. 1.1 מבוא: מודל היוון תזרים מזומנים (Discount Cash Flow) הוא מודל אוניברסלי לחישוב […]
הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

שלום. אני מזמין אתכם/ן למסע מרתק לתוך עולם של הוצאות הוניות (השקעות), על מנת ללמוד סוגים שונים של הוצאות שנדרשות להמשך פעילות של החברה. נלמד איך לחשב, ומתי להשתמש בהוצאות הללו כדי לבצע הערכת שווי חברה מדויקת יותר. בסקירה זו, נלמד סוגים שונים של הוצאות הוניות, והן: הוצאות ההון – Capital Expenditures הוצאות ההון שמטרתן […]
המדריך לניתוח דוחות כספיים למתחילים | דוח רווח והפסד פרק 1

המדריך לניתוח דוחות כספיים למתחילים | דוח רווח והפסד פרק 1

כל אדם אשר מעוניין להשקיע בשוק המניות מבין שמאחורי כל גרף מסתתר עסק שלם שמורכב ממוצרים שונים, נכסים, הנהלה, ציוד וכד’. כל הכלים האלה מייצרים במשירין או עקיפין רווח לעסק. השאלה האם משקיע מעוניין בהשקעה ורכישת מניות החברה (עסק) או כדאי להימנע מהשקעה זו כי כמובן מדובר בסיכון. וככל שנלמד יותר על שוק המניות כך […]
GET THE LATEST NEWS
כלי נגישות

Powered by - Wemake