Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Short Interest Ratio – מכפיל השורט

המכפיל מציג את מספר הימים שלוקח בממוצע לרכישה חוזרת של כל המניות הנמצאות בשורט בידי הספקולנטים או גופים אחרים. המכפיל הוא מדד שמקבלים דרך חלוקת אחוז השורטים למחזור מניות הנסחרות בממוצע ליום מסחר אחד.

להלן חישוב המכפיל:

Average Daily Volume / Short Interest = Short Ratio

Average Daily Volume – מציג כמה מניות החליפו ידיים ביום מסחר אחד בשוק הפתוח (בבורסה) מפתיחת יום המסחר ולסגירת היום (סגירת הבורסה), בממוצע.

פעולת שורט היא ההפך מרכישת מניות ללונג (רכישת המניה לצורך עלייה). באופן ספציפי, מכירה של המניה שאינה בבעלות המשקיע. המטרה של מכירת המניה ל – “שורט” היא להרוויח כסף כאשר מחיר המניה – יורד. ספקולנט מקבל נייר ערך מהברוקר דרכו הוא עושה פעולות בשוק בתור הלוואה ובמקרה שמחיר המניה יורד – הספקולנט יכול לקנות בחזרה את המניה בשער יותר נמוך, ולהחזיר את המניה שהלוואה מהברוקר.

לצורך הדוגמה, הספקולנט מוכר מניה ב – 50$ ורוכש בחזרה ב – 40$. במקרה ומחיר המניה ירד, שארית מהעסקה היא רווח של – 10$. בעצם אותו הספקולנט עשה פעולה הפוכה מקנה ומכור לפעולה מכור וקנה. בדר”כ, ברוקרים גובים עמלה מסוימת על מניות שנותנים לספקולנטים לצורך ביצוע פעולות “שורט”.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.
כלי נגישות

Powered by - Wemake